کاراکتر ::بزرگترین مرجع تفریحی و سرگرمی سلام. به کاراکتر::بزرگترین مرجع تفریحی و سرگرمی خوش آمدید.امیدوارم لحظات خوشی رادراین وبلاگ سپری کنید.ازشما تقاضا دارم برای بهترشدن وبلاگ نظرات و پیشنهادات خود رادرقسمت نظرات وبلاگ اعلام فرمایید ولطفا در نظرسنجی وبلاگ شرکت نمایید.هدف من آوردن لبخندروی لبان شماست. ________________________ دوستان من تبلیغات رایگان دراین وبلاگ قرارمیدم.دوستانی که مایل به گذاشتن تبلیغ دروبلاگ هستندابتدااین وبلاگ روباعنوان کاراکتر::بزرگترین مرجع تفریحی و سرگرمی لینک کنندو سپس به من اطلاع بدهندتاتبلیغشون درسایت قراربگیره.باتشکر نویسنده وبلاگ:حسن ایمیل:shirazema@gmail.com ________________________ آدرس های ورودی وبلاگ: karakter.co1.ir karakter.net.ms karakter.orq.ir karakter.10r.ir karakter.fay.ir http://karakter.mihanblog.com 2020-05-27T21:29:54+01:00 text/html 2012-06-24T10:52:59+01:00 karakter.mihanblog.com حسن چت روم http://karakter.mihanblog.com/post/657 <!-- Begin chatpc.ir Chatroom Code --><center><a href="http://www.chatpc.ir"><img alt="برای ورود به چت روم کلیک کنید" src="http://www.chatpc.ir/chat2.png" style="border:0"></a></center><br><center><script language="javascript" src="http://www.chatpc.ir/chatroom.js"></script></center><center><font face="Tahoma" style="font-size: 7pt"><a target="_blank" href="http://www.chatpc.ir/chatcode.html">كد چت روم</a></font></center><!-- End chatpc.irChatroom code --> text/html 2012-06-22T16:25:56+01:00 karakter.mihanblog.com حسن خط های هم اندازه(خطای دید) http://karakter.mihanblog.com/post/656 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; line-height: 19px; text-align: justify; ">به نظر شما کدام یک از دو خط سیاه بزرگتر است؟</span></div><span style="font-size: 10pt; line-height: 19px; text-align: justify; font-family: Tahoma; "><br></span><div style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: center; "><span style="color: rgb(24, 9, 166); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; "><img alt="" src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/11/26/64487_959.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; border-image: initial; "></span></div> text/html 2012-06-22T16:22:25+01:00 karakter.mihanblog.com حسن مربع ها(خطای دید) http://karakter.mihanblog.com/post/655 <SPAN style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 19px; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt">همانطور که مشاهده می کنید رنگ مربع های داخلی در 4 مربع بزرگتر به ترتیب از راست به چپ کمرنگ تر می شود.امادر اصل اینگونه نیست!!!!<BR><BR></SPAN> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 19px; FONT-FAMILY: Tahoma, Arial; FONT-SIZE: 13px"><SPAN style="OUTLINE-STYLE: none; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: rgb(24,9,166); FONT-SIZE: 10pt"><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 514px; HEIGHT: 348px; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; border-image: initial" alt="" src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/12/16/68313_466.jpg"></SPAN></DIV> text/html 2012-06-22T16:20:01+01:00 karakter.mihanblog.com حسن مربع(خطای دید) http://karakter.mihanblog.com/post/654 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify; ">به تصویر زیر نگاه کنید و به مربع داخلی آن خیره شوید.</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma, Arial" size="2"><span style="line-height: 19px;"><br></span></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: center; "><font color="#1809a6"><span style="outline-width: initial; outline-color: initial; border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-color: initial; border-image: initial;"><img alt="" title="" src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1391/3/27/87922_438.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; border-image: initial; "></span></font></div> text/html 2012-06-22T16:11:14+01:00 karakter.mihanblog.com حسن مار ۵سر در هند + عکس ! http://karakter.mihanblog.com/post/653 <p style="color: rgb(119, 119, 119); font-size: 12px; line-height: 23px; text-align: right; ">عکس هایی از مار ۵سر در هندوستان را در این مطلب برای شما عزیزان آماده کرده ایم ( البته هیچ تضمینی نیست که عکس ها واقعی باشن )</p><p style="color: rgb(119, 119, 119); font-size: 12px; line-height: 23px; text-align: center; "><img class="alignnone" title="مار 5سر در هند + عکس !" src="http://up.alamto.com/img/2011/snake01.jpg" border="0" alt="مار 5سر در هند + عکس !" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; max-width: 645px; "></p><p style="font-size: 12px; line-height: 23px; text-align: center; "><b>برای دیدن ادامه ی تصاویر به ادامه مطلب بروید</b></p> text/html 2012-06-22T16:02:07+01:00 karakter.mihanblog.com حسن گزارش تصویری/پیدا شدن 4 توله شیر و دو خرس در مشهد http://karakter.mihanblog.com/post/652 <div style="text-align: center;"><img alt="" title="" src="http://www.yjc.ir/files/fa/news/1391/4/1/72835_336.jpg" style="border-top-width: medium; border-right-width: medium; border-bottom-width: medium; border-left-width: medium; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; border-image: initial; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23px; text-align: justify; width: 555px; height: 369px; "></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>لطفا برای دیدن ادامه ی تصاویر به ادامه مطلب بروید &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b></div> text/html 2012-06-17T12:02:18+01:00 karakter.mihanblog.com حسن خطای دید جالب http://karakter.mihanblog.com/post/651 <div class="tpnl" style="font-family: Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: auto; margin-bottom: 0px; margin-left: auto; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; color: rgb(255, 255, 255); clear: both; width: 375px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(25, 25, 25); text-align: right; font-weight: 600; "><span id="ctl08_ctl00_lblTitle" style="font-size: 8pt; ">خطای دید جالب</span></div><div class="mpnl" style="font-family: Tahoma; margin-top: 1px; margin-right: auto; margin-bottom: 1px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(255, 255, 255); clear: both; width: 383px; display: table; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "><div class="tpnl" style="font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; clear: both; "><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="386" height="255" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" class="player" id="videoObject" align="middle" style="font-size: 8pt; width: 383px; height: 255px; margin-top: 0px; margin-right: auto; margin-bottom: 0px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><embed src="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Film/flvplayer_new.swf?file=http://mov.tebyan.net/1390/11/0761%20-%20Katayeh%20did%20e%20Jaleb%201,59.flv_102486.flv" width="386" height="255" quality="high" scale="noscale" bgcolor="#000000" class="player" name="2" align="middle" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" style="font-size: 8pt; width: 383px; height: 255px; margin-top: 0px; margin-right: auto; margin-bottom: 0px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></object></div><div class="bpnl scroll-pane" style="font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 8px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; clear: both; width: 385px; text-align: right; height: 67px; line-height: 20px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; direction: rtl; "><div class="jspContainer" style="font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; position: relative; width: 385px; height: 67px; "><div class="jspPane" style="font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; position: absolute; top: 0px; width: 375px; "><span id="ctl08_ctl00_lblSummary" class="text" style="font-size: 8pt; width: 355px; padding-top: 0px; padding-right: 15px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; display: block; text-align: justify; "><p style="font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">کلیپی زیبا ببینید از گلچین تصاویری که شما را دچار خطای دید می کنند .</p></span></div></div></div></div><div class="bpnl" style="font-family: Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: auto; margin-bottom: 0px; margin-left: auto; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; color: rgb(255, 255, 255); clear: both; width: 375px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; "></div> text/html 2012-06-17T11:51:44+01:00 karakter.mihanblog.com حسن اگه ماشین مون بنزین نداشته باشه چی میشه؟ http://karakter.mihanblog.com/post/650 <div style="text-align: center;"><img src="http://img.tebyan.net/big/1389/08/2010110211493819_142114_450.gif" alt="فیلم کوتاه"></div> text/html 2012-06-17T11:48:56+01:00 karakter.mihanblog.com حسن خوش به حال کچل ها (طنز) http://karakter.mihanblog.com/post/649 <div class="GImg" style="font-family: Tahoma; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; line-height: 22px; "><br><img alt="کچل ها" src="http://img.tebyan.net/big/1389/08/868219212917498772431594116851115678.jpg" align="absmiddle" style="font-size: 8pt; margin-top: 10px; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 3px; border-right-width: 3px; border-bottom-width: 3px; border-left-width: 3px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-top-style: double; border-right-style: double; border-bottom-style: double; border-left-style: double; border-top-color: rgb(150, 170, 212); border-right-color: rgb(150, 170, 212); border-bottom-color: rgb(150, 170, 212); border-left-color: rgb(150, 170, 212); "></div><p style="font-family: Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; text-align: justify; ">«موها زمان سکته را می‌دانند،‌ چون تحقیقات نشان می‌دهد موها می‌توانند تاریخچه‌ای از استرس‌های شخص را در خود ذخیره کنند.»</p><p style="font-family: Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; text-align: justify; ">من همیشه به کچل‌ها حسادت می‌کردم. بعد از خواندن این خبر، یک دلیل دیگر به دلایلم برای حسادت اضافه شد.</p><p style="font-family: Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; text-align: justify; ">1- کچل‌ها زودتر از همه متوجه شروع بارش باران می‌شوند.</p><p style="font-family: Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; text-align: justify; ">2- کچل‌ها می‌توانند با خیال راحت شیشه اتومبیل را پایین بکشند و از جریان هوا لذت ببرند.</p><p style="font-family: Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; text-align: justify; ">3- آنها به راحتی می‌توانند برای رفتن به مهمترین مهمانی‌ها هم از موتورسیکلت استفاده کنند.</p><p style="font-family: Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; text-align: justify; ">4- مودارها اگر عرق بکنند، باید بروند حمام و کلی موهایشان را با شامپو چنگ بزنند تا چربی و عرق از پوست سرشان پاک شود ولی کچل‌ها با یک دستمال کاغذی مشکل را حل می‌کنند.</p><p style="font-family: Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; text-align: justify; ">5- کچل‌ها غصه‌هایشان کمتر است و مثل بقیه هر روز نگرانی ریزش موهایشان را ندارند.</p><p style="font-family: Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; text-align: justify; ">6- و بالاخره اینکه کچل‌ها استرس‌هایشان ذخیره نمی‌شود.</p><h2 style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; direction: rtl; text-align: right; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: rgb(153, 51, 0); line-height: 22px; "><p style="font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">به نظر شما کچل ها دیگه چه امتیازاتی دارند که ما نگفتیم؟؟؟؟</p></h2> text/html 2012-06-17T11:42:39+01:00 karakter.mihanblog.com حسن یک تست هوش جالب! http://karakter.mihanblog.com/post/648 <p style="font-family: Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; text-align: justify; ">در تصویر زیر پنج شكل براى شما مشخص شده است و شما باید با كشف ارتباط&nbsp; منطقى بین این تصاویر شكل ششم را حدس بزنید. سعی کنید فکر کنید و&nbsp;تا زمانی که پاسخ را ننوشتید به&nbsp;پاسخ نگاه نکنید.</p><p style="font-family: Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; text-align: justify; ">&nbsp;</p><div class="GImg" style="font-family: Tahoma; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; line-height: 22px; "><img src="http://img.tebyan.net/big/1389/04/18824719295118821165205217224409250210.jpg" alt="تست هوش" align="absMiddle" style="font-size: 8pt; margin-top: 10px; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 3px; border-right-width: 3px; border-bottom-width: 3px; border-left-width: 3px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-top-style: double; border-right-style: double; border-bottom-style: double; border-left-style: double; border-top-color: rgb(150, 170, 212); border-right-color: rgb(150, 170, 212); border-bottom-color: rgb(150, 170, 212); border-left-color: rgb(150, 170, 212); "></div><div class="GImg" style="font-family: Tahoma; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; line-height: 22px; "><b>برای دیدن پاسخ به ادامه مطلب بروید.</b></div> text/html 2012-06-17T11:34:57+01:00 karakter.mihanblog.com حسن مربع های همرنگ(خطای دید) http://karakter.mihanblog.com/post/647 <h1 style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; direction: rtl; color: rgb(249, 138, 60); line-height: 22px; ">عجیب ترین خطای چشم</h1><p style="font-family: Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; text-align: justify; "><strong style="font-size: 8pt; ">به این تصویر بادقت نگاه کنید.</strong></p><div class="GImg" style="font-family: Tahoma; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; line-height: 22px; "><img src="http://img.tebyan.net/big/1389/05/33146050108451134225232222271658166214.jpg" alt="عجیب ترین خطای چشم" align="absMiddle" style="font-size: 8pt; margin-top: 10px; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 3px; border-right-width: 3px; border-bottom-width: 3px; border-left-width: 3px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-top-style: double; border-right-style: double; border-bottom-style: double; border-left-style: double; border-top-color: rgb(150, 170, 212); border-right-color: rgb(150, 170, 212); border-bottom-color: rgb(150, 170, 212); border-left-color: rgb(150, 170, 212); "></div><h2 style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; direction: rtl; text-align: right; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: rgb(153, 51, 0); line-height: 22px; "><p style="font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">سوال: مربع A و مربع B چه رنگی هستند؟</p><p style="font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">برای دیدن پاسخ به ادامه مطلب<a href="http://img.tebyan.net/big/1389/05/1851301422151215248801010220183180106185206.jpg" style="text-decoration: none; color: rgb(42, 97, 179); ">&nbsp;</a>کلیک کنید </p></h2> text/html 2012-06-17T11:30:24+01:00 karakter.mihanblog.com حسن تداخل سمت چپ و راست مغز در تشخیص رنگ ها http://karakter.mihanblog.com/post/646 <p style="font-family: Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; text-align: justify; ">در این تصویر سعی کنید رنگ ها را بگویید بدون آنکه لغات را بخوانید. نکته قابل توجه و جالب این جاست که نیمکره سمت راست مغز سعی می کند رنگ را ببیند و نیمکره سمت چپ مغز اصرار به خواندن نام رنگ دارد...</p><p style="font-family: Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; text-align: justify; ">&nbsp;</p><div class="GImg" style="font-family: Tahoma; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; line-height: 22px; "><font color="#2a61b3" size="1"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: initial;"><img src="http://img.tebyan.net/big/1389/05/1246221121159697894316797991256195213.jpg" alt="تداخل سمت چپ و راست مغز" align="absMiddle" style="font-size: 8pt; margin-top: 10px; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-top-style: double; border-right-style: double; border-bottom-style: double; border-left-style: double; border-width: initial; border-top-color: rgb(150, 170, 212); border-right-color: rgb(150, 170, 212); border-bottom-color: rgb(150, 170, 212); border-left-color: rgb(150, 170, 212); "></span></font></div> text/html 2012-06-17T11:27:49+01:00 karakter.mihanblog.com حسن خط های سفید و مشکی(خطای دید) http://karakter.mihanblog.com/post/645 <h3 style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; direction: rtl; text-align: center; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; color: rgb(153, 51, 0); line-height: 22px; "><p align="right" style="text-align: center;font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">در این تصویر به جز خط های عمودی سفید و مشکی، چه تصویری را مشاهده می کنید؟</p><div class="GImg" style="font-size: 8pt; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: black; "><img alt="خطای چشم" src="http://img.tebyan.net/big/1389/05/20100803113437662_547.jpg" align="absmiddle" style="font-size: 8pt; margin-top: 10px; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 3px; border-right-width: 3px; border-bottom-width: 3px; border-left-width: 3px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-top-style: double; border-right-style: double; border-bottom-style: double; border-left-style: double; border-top-color: rgb(150, 170, 212); border-right-color: rgb(150, 170, 212); border-bottom-color: rgb(150, 170, 212); border-left-color: rgb(150, 170, 212); "></div><div class="GImg" style="font-size: 8pt; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: black; "><span style="font-weight: normal; text-align: justify; ">برای مشاهده تصویر پنهان در این مطلب می توانید از مانیتور چند قدم فاصله بگیرید حالا به ما بگویید در این تصویر چه مشاهده کردید؟</span> </div></h3> text/html 2012-06-17T11:25:04+01:00 karakter.mihanblog.com حسن شخصیت شناسی با سنگ ها http://karakter.mihanblog.com/post/644 <h1 style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; direction: rtl; color: rgb(249, 138, 60); line-height: 22px; "><p style="font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">شخصیت شناسی با سنگ ها</p></h1><h3 style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; direction: rtl; text-align: center; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; color: rgb(153, 51, 0); line-height: 22px; "><p style="font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">آزمونی برای&nbsp;سرگرمی</p><p style="font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></p></h3><h2 style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; direction: rtl; text-align: right; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: rgb(153, 51, 0); line-height: 22px; "><p style="font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">متولدین فروردین(سنگ تولد: الماس)</p><div class="GImg" style="font-size: 8pt; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: black; text-align: center; "><img alt="الماس" src="http://img.tebyan.net/big/1388/02/186224115235871618110431441171101752161894.jpg" align="absmiddle" style="font-size: 8pt; margin-top: 10px; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 3px; border-right-width: 3px; border-bottom-width: 3px; border-left-width: 3px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-top-style: double; border-right-style: double; border-bottom-style: double; border-left-style: double; border-top-color: rgb(150, 170, 212); border-right-color: rgb(150, 170, 212); border-bottom-color: rgb(150, 170, 212); border-left-color: rgb(150, 170, 212); "></div></h2><p style="font-family: Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; text-align: justify; ">آنها عاشق مردمان صمیمی، آزادی خندیدن به لطیفه های بامزه و فیلم های ترسناک هستند و از سخن چینی، دوستان موذی و دروغ و دروغگویی بیزارند. بر اساس سنگ تولدشان، در رهبری کردن یک گروه، محدود کردن خود به مقررات و تصمیم گیری های سخت بهترین هستند و همچنین افرادی حساس و سراسر شور زندگی هستند.</p><p style="font-family: Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; text-align: justify; "><br></p><p style="text-align: center;font-family: Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; "><b>یرای دیدن بقیه به ادامه مطلب بروید</b></p> text/html 2012-06-17T11:21:37+01:00 karakter.mihanblog.com حسن تست شخصیت شناسی با انگشتان http://karakter.mihanblog.com/post/643 <h1 style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; direction: rtl; color: rgb(249, 138, 60); line-height: 22px; "><p style="font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">تست شخصیت شناسی با انگشتان</p><div class="GImg" style="font-size: 8pt; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: black; "><img alt="انگشتان" src="http://img.tebyan.net/big/1389/06/657911210523941731542311520111176185213189.jpg" align="absmiddle" style="font-size: 8pt; margin-top: 10px; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 3px; border-right-width: 3px; border-bottom-width: 3px; border-left-width: 3px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-top-style: double; border-right-style: double; border-bottom-style: double; border-left-style: double; border-top-color: rgb(150, 170, 212); border-right-color: rgb(150, 170, 212); border-bottom-color: rgb(150, 170, 212); border-left-color: rgb(150, 170, 212); "></div></h1><p style="font-family: Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; text-align: justify; ">با استفاده از عکس و انتخاب انگشت شخصیت خود را بشناسید. آیا تا به حال به طور دقیق به انگشتان دستان خود نگاه کرده اید؟ تا به حال فکر کرده اید که به کدامیک علاقه بیشتری نسبت به بقیه دارید؟ با دقت نگاه کنید، سپس توضیح مربوط به آن را بخوانید.</p><p style="font-family: Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; text-align: justify; ">با استفاده از عکس و انتخاب انگشت شخصیت خود را بشناسید.</p><p style="text-align: center;font-family: Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 22px; "><img src="http://s2.picofile.com/file/7139276341/vxmx0t5tpn18u7bau3w.gif"> </p>